Het blowerdooronderzoek / Q10-test

Nadat de gehele gebouwschil is klaargemaakt en alle openingen door de gebouwschil zijn afgedicht* zullen wij middels onze ventilator een over- en onderdruk gaan creëren in uw gebouw. 

Door alle communicatie vooraf en tijdens het onderzoek zijn er natuurlijk al veel dingen duidelijk geworden en in dit gedeelte van de test worden de cijfers geanalyseerd en beoordeeld. Hiernaast ziet u een voorbeeld van hetgeen dat wij beoordelen.

Doordat er bekent is of er een eis is en hoeveel vierkante meter vloeroppervlakte er aanwezig is in het gebouw kunnen wij aan de hand van de meetgegevens bepalen wat de Qv10-waarde van uw gebouw en ook of de gestelde eis word behaald. 

Het komt natuurlijk voor dat mensen geen eis hebben of willen weten welke waarde er behaald word zodat ze een uitgangspunt hebben voor verbeteringen, hierbij kunnen wij u natuurlijk ook helpen.

Want een waarde kunnen wij berekenen na aanleiding van de vierkante meters vloeroppervlaktes en zodoende heeft u dan een mooi uitgangspunt om verder te gaan met het verbeteren van uw bestaande woning en uw warmtevraag verlagen en hierdoor ook uw verwarmingskosten te verminderen.


Na het  bepalen van de luchtdichtheid van uw gebouw zullen wij het gebouw (wanneer dit natuurlijk gewenst is) op 50Pa onderdruk plaatsen.

Deze druk staat gelijk aan windkracht 4 a 5 en hierdoor zal er vanuit elke buitenmuur dezelfde windstroming naar binnen worden gecreëerd.

Door dit voor langere periode (+/- 15 min) te laten staan kunnen wij middels een thermografiecamera van binnenuit controleren waar er lucht naar binnen treedt. 


Hieronder vind u de buttons waar u kunt selecteren waar u naartoe wilt navigeren.


* met betrekking tot het afdichtingen zijn er grote verschillen in de mogelijkheden en wijze waarop openingen mogen worden afgedicht, door onze opleiding zijn wij geheel up-to-date over de wijze waarop en zullen wij ook uitsluitend zelf deze afdichtingen aanbrengen tenzij vooraf anders besproken.